Canım Kabem
Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke'deki çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı olan Beyt (Kabe)dir(3:96).
Süleymaniye Camii
Osmanlı İmparatorluğu'nun cihana nam saldığı, islam sancağının kıtalara yayıldığı, imparatorluğun en ihtişamlı yıllarında Kanuni Sultan Süleyman bu ihtişama yaraşır bir cami arzu eder. Sıra torunlarında...
Süleymaniye Camii
Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir, Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver 'işte budur kubbe' diye, İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan.

دار المعرفة

DARU’L-MARİFE

 

İSLAMİ İLİMLERİ ARAŞTIRMA VE YAŞATMA MERKEZİ  

KAYSERİ

Geçmişten geleceğe uzanan, istikamet yolunu temsil eden ehli sünnet çizgisinde İslami ilimlerin araştırılması ve yaşatılmasında köklü eğitimi hedefleyen müessese.